Do You Know How to say yoruba in different languages?

How to say yoruba in different languages

On this page you can learn how to say yoruba to people around the world in their native language

yoruba in the languages of the world

French
yoruba
Spanish
Dutch
yoruba
Portuguese
yoruba
Chinese
约鲁巴
German
yoruba
Finnish
joruba
Greek
γιορούμπα
Italian
yoruba
Norwegian
yoruba
Swedish
yoruba
Belarusian
ёруба
Bulgarian
йоруба
Czech
yoruba
Danish
yoruba
Estonian
joruba
Hungarian
joruba
Latvian
joruba
Lithuanian
joruba
Polish
joruba
Russian
Slovak
yoruba
Turkish
yoruba
Ukrainian
йоруба

yoruba

yoruba around the world

Aland Islands
yoruba
Angola
yoruba
Argentina
yoruba
Aruba
yoruba
Austria
yoruba
Belarus
ёруба
Belgium
yoruba
Benin
yoruba
Bolivia
yoruba
Brazil
yoruba
Bulgaria
йоруба
Burkina Faso
yoruba
Burundi
yoruba
Cabo Verde
yoruba
Central African Republic
yoruba
Chad
yoruba
Chile
yoruba
China
约鲁巴
Colombia
yoruba
Costa Rica
yoruba
Cuba
yoruba
Curacao
yoruba
Cyprus
γιορούμπα
Czechia
yoruba
Democratic Republic of the Congo
yoruba
Denmark
yoruba
Djibouti
yoruba
Dominican Republic
yoruba
Ecuador
yoruba
El Salvador
yoruba
Equatorial Guinea
yoruba
Estonia
joruba
Finland
joruba
France
yoruba
French Guiana
yoruba
French Polynesia
yoruba
French Southern Territories
yoruba
Gabon
yoruba
Germany
yoruba
Greece
γιορούμπα
Guadeloupe
yoruba
Guatemala
yoruba
Guinea
yoruba
Guinea-Bissau
yoruba
Honduras
yoruba
Hong Kong
约鲁巴
Hungary
joruba
Italy
yoruba
Ivory Coast
yoruba
Latvia
joruba
Liechtenstein
yoruba
Lithuania
joruba
Macao
约鲁巴
Madagascar
yoruba
Mali
yoruba
Martinique
yoruba
Mayotte
yoruba
Mexico
yoruba
Monaco
yoruba
Mozambique
yoruba
Netherlands
yoruba
Netherlands Antilles
yoruba
Nicaragua
yoruba
Niger
yoruba
Northern Mariana Islands
joruba
Norway
yoruba
Panama
yoruba
Paraguay
yoruba
Peru
yoruba
Poland
joruba
Portugal
yoruba
Republic of the Congo
yoruba
Reunion
yoruba
Russia
йоруба
Saint Barthelemy
yoruba
Saint Martin
yoruba
Saint Pierre and Miquelon
yoruba
San Marino
yoruba
Sao Tome and Principe
yoruba
Senegal
yoruba
Sint Maarten
yoruba
Slovakia
yoruba
Spain
yoruba
Suriname
yoruba
Svalbard and Jan Mayen
yoruba
Sweden
yoruba
Switzerland
yoruba
Taiwan
约鲁巴
Togo
yoruba
Turkey
yoruba
Ukraine
йоруба
Uruguay
yoruba
Venezuela
yoruba