Do You Know How to say ais in different languages?

How to say ais in different languages

On this page you can learn how to say ais to people around the world in their native language

ais in the languages of the world

French
ia
Dutch
ai
Portuguese
ai
German
ki
Finnish
tekoäly
Greek
γαι
Italian
ia
Swedish
ai
Czech
ai
Danish
ai
Russian
Turkish
ai
Ukrainian
міжнародна амністія

ais around the world

Aland Islands
ai
Angola
ai
Aruba
ai
Austria
ki
Belgium
ai
Benin
ia
Brazil
ai
Burkina Faso
ia
Burundi
ia
Cabo Verde
ai
Central African Republic
ia
Chad
ia
Curacao
ai
Cyprus
γαι
Czechia
ai
Democratic Republic of the Congo
ia
Denmark
ai
Djibouti
ia
Finland
tekoäly
France
ia
French Guiana
ia
French Polynesia
ia
French Southern Territories
ia
Gabon
ia
Germany
ki
Greece
γαι
Guadeloupe
ia
Guinea
ia
Guinea-Bissau
ai
Italy
ia
Ivory Coast
ia
Liechtenstein
ki
Madagascar
ia
Mali
ia
Martinique
ia
Mayotte
ia
Monaco
ia
Mozambique
ai
Netherlands
ai
Netherlands Antilles
ai
Niger
ia
Northern Mariana Islands
tekoäly
Portugal
ai
Republic of the Congo
ia
Reunion
ia
Russia
ии
Saint Barthelemy
ia
Saint Martin
ia
Saint Pierre and Miquelon
ia
San Marino
ia
Sao Tome and Principe
ai
Senegal
ia
Sint Maarten
ai
Suriname
ai
Sweden
ai
Switzerland
ki
Togo
ia
Turkey
ai
Ukraine
міжнародна амністія